torsdag 6 juni 2019

Mete KM 29 juni

I år kommer vi bara att køra ett KM i mete och inte som tidigare en serie.
Grænsfejden mot Skinnkroken går av stapeln den dagen också så bra om så många som møjligt har møjlighet att delta.

Plats: Ørsjøn
Tævlingstid: 10:00-13:00
Samling vid dammen från kl 09:00
Utgång: 09:30

Væl møtt!