Om SFK Älvkroken

Historia


Tanken på en sportfiskeklubb i Sysslebäcksområdet "föddes" den 20 febr 1990 då ett antal fiskeintresserade träffades hos Per-Tore Persson på Mogrens Järnhandel för ett första möte. En interimstyrelse med Per-Tore Persson som ordförande fick i uppdrag att förbereda ett bildande av en sportfiskeklubb. Vid sammanträde på Lionsgården den 22 mars 1990 bildades SPORTFISKEKLUBBEN ÄLVKROKEN I SYSSLEBÄCK som är klubbens fullständig namn. Anledningen till att ortsnamnet måste vara med är att det finns ytterligare en registrerad sportfiskeklubb som heter Älvkroken. Per-Tore Persson valdes till ordförande och han har haft denna befattning fram till årsmötet 2000 då han avsade sig omval. Klubbens syfte är i första hand att traktens fiskeintresserade skall kunna samlas kring sitt intresse och ha en trevlig gemenskap.


Styrelsens sammansättning

Ordförande
Per-Erik Larsson.
larsson.pererik191@gmail.com
0560-71469, 010-4492162

Sekreterare
Sture Persson
p_sture@hotmail.com
070-5710231

Kassör
Tore Karlsson
torekarlsson6@hotmail.com
070-6920773

Ledamot
Conny Jonsson
cjonsson58@hotmail.com
073-0692758

Ledamot
Helge Broberg
broberg.helge@telia.com
070-6850559

Tävlingsledare
Helge Broberg
broberg.helge@telia.com
070-6850559

Webansvarig
Malin Jonsson
malinjonsson_13@hotmail.com
070-6159454


Prislista för medlemskap


Familj
Föräldrar samt barn t om 16 år
250 kr/år
Senior
17 år och uppåt
120 kr/år
Junior
7 - 16 år
50 kr/år
Barn
0 - 6 år
gratis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar